Vormid, blanketid liikmetele

Haridusseltsi liikmetele vormid.

Liikmeks astumise vorm

Täisliikmeks võib astuda iga eesti juurtega isik või kelle abikaasa on eesti päritolu.

Liikmemaksu tasumise vorm

HS liige maksab kord aastas liikmemaksu. Vormi  saab alla laadida siit.

toetav liikmeks astumise vorm

Toetavaks liikmeks võib astuda igaüks, kuid tal puudub HS peakoosolekul hääleõigus.